Общи условия

 

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.1. За всички български гражда­ни по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. За туристи – български граж­дани над 18 г., по програми, кои­то включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валидна лич­на карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3. За деца под 18 г. - валиден до­кумент за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на ва­лидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.1. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и но­тариално заверена декларация на български език от двамата ро­дители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната деклара­ция и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
1.3.2. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хър­ватия - нотариално заверена декла­рация преведена на хърватски или на английски език.
1.4. Виза - виж т. 4.
1.5. Договор за организирано пътува­не - сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.6. Формуляр за лични данни с по­сочен телефонен номер с активи­ран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
При неизпълнение на условията по т. 1.1. - 1.6., ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудоб­ства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
 
2. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
За да заявите Вашето пътуване е необходимо да внесете документи, да сключите договор и да заплатите, както следва:
- за автобусните програми - най късно до 19 дни преди датата на отпътуване;
- за самолетните програми - най-късно до 26 дни преди датата на отпътуване.
При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.
 
3. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Всяка направена резервация (по интернет или в офис на агенцията) се счита за валидна само и единствено след внасянето на депозит в размер на от 30% до 50% от пакетната цена на пътуването след подаването на резервацията и подписване на задължителния клиентски договор /размерът на изискуемия аванс е указан към всяка конкретна програма/. Остатъкът от дължимата сума по договор се заплаща в следните срокове: срок за автобусните програми - най-късно до 22 дни преди датата на отпътуване; за самолетните програми - най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет.
Цените на екскурзиите са пакетни или се изготвят по индивидуално запитване и зависят най-вече от вида транспорт, категоризацията и пансиона на хотела. Цените са с ДДС и услугите, включени в тях са подробно описании. Важно е да обърнете внимание, че за повечето дестинации в пакетната цена не се включват: летищни такси, входни такси за съответната държава (където има такива), виза и други задължителни плащания, които са описани като „допълнителни и задължителни такси”.
Заплащането на цената за пътуването може да се извърши в брой или с кредитна карта в офиса на туристическа агенция  “Рейма Травел”, както и по банков път.
 
4. ВИЗОВ РЕЖИМ
Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване, Възложителят заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно т. 13.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
 
5. ХОТЕЛИ
Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително.
В някои от програмите се предлага настаняване в студиа. Студиата не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе.
Настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
5.1. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.
5.2. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.3. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.

6. ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ 

В някои от туристическите програми екскурзоводските услуги са на английски или на руски език. Това е упоменато в програмата на пътуването. Моля, да се запознаете подробно с нея и да се осведомите предварително (по време на записването) за тази подробност ако е необходимо.
 
7. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ
7.1. Автобусните екскурзии се провеждат с комфортни туристически автобуси *** - NEOPLAN CITYLINER N 116, NEOPLAN EUROLINER N 3316, SETRA 315 SHD, MAN LIONS COACH, MERCEDES TOURISMO 2004, IVECO EURO CLASS ИЛИ IVECO EUROBUS 2003. Автобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път. Консумацията на напитки се заплаща допълнително. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки.

7.2. Самолетните екскурзии се изпълняват с полети на авиокомпаниите "AEROFLOT", "AIR FRANCE", "AIR MALTA", "ALITALIA", "BLUE AIR", 'BRITISH AIRWAYS", "BULGARIA AIR", "CSA", "ICELAND AIR", "LOT", "LUFTHANSA", "MYAIR", "RYANAIR", "TURKISH AIRLINES", "WIZZ AIR" или други. Трябва да се явите на летището за проверка поне 2 часа и половина преди часа на полета, отбелязан на билета. На много летища не се излъчват гласови съобщения и е необходимо да следите компютърните табла за указания. При закъснение на полет по вина на туриста, авиокомпания или летище, стачка, действия за осигуряване на безопасност или отстраняване на технически проблем, агенцията не носи отговорност и не компенсира пропуснати услуги.
7.3. За всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг. за багаж и 5 кг. ръчен багаж.
 
8. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ
8.1. За автобусните екскурзии за Европа се заминава: От София - площад "Александър Невски" или стадион "В. Левски";
Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
8.3. За самолетните програми се заминава от летище София - терминал Заминаване.
8.4  За самолетните програми се пристига на летище София - терминал Пристигащи.
 
9. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства - виж т. 11. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.
 
10. ЗАСТРАХОВКА
На всички туристи се осигурява застраховка "Медицински разходи и злополука в чужбина". Застраховката е в сила по време на пътуването извън България.
 
11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
За такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
 
12. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ
Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 7 дни преди датата на отпътуване.
 В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
 
13. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ
Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
Смяна на дата или промяна на имената на турист в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Единствено при автобусни екскурзии, при смяна на турист с друг, която не води до промяна в заявеното в договора за организирано пътуване настаняване, в периода до 3-ия ден преди датата на заминаване, се удържа административна такса в размер на 5 % от пълната стойност на екскурзията.
При отказ от пътуване от страна на туриста /независимо от причините/ се удържат неустойки, както следва*:
-  за автобусни програми:
          >от деня, следващ деня на записването до 61 ден преди датата на заминаване - 10% от пълната стойност на екскурзията;
            >от 60 до 42 ден преди датата на заминаване - 50% от пълната стойност на екскурзията;
            >от 41 до 22 ден преди датата на заминаване - 70% от пълната стойност на екскурзията;
            >от 21 ден до деня на заминаване - 100% от пълната стойност на екскурзията!
-  за самолетни програми:

ПочивкиАНТАЛИЯ Лято 2017 - полети от София всяка събота от 20.05.2017 до 30.09.2017, 7 нощувки .

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 348.00 EUR

Дати: 20.05.2017, 27.05.2017, 03.06.2017, 10.06.2017, 17.06.2017, 24.06.2017, 01.07.2017, 08.07.2017, 15.07.2017, 22.07.2017, 29.07.2017, 05.08.2017, 12.08.2017, 19.08.2017, 26.08.2017, 02.09.2017, 09.09.2017, 16.09.2017, 23.09.2017, 30.09.2017

ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ (Бодрум, Мармарис и Кушадасъ) Лято 2017 - 7 нощувки, полети от София всяка събота от 20.05 до 01.07 и от 26.08 до 07.10.2017. . Промоционални оферти за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 265.50 EUR

Дати: 20.05.2017, 27.05.2017, 03.06.2017, 10.06.2017, 17.06.2017, 24.06.2017, 26.08.2017, 02.09.2017, 09.09.2017, 16.09.2017, 23.09.2017, 30.09.2017

АНТАЛИЯ Лято 2017 - полети от София всяка събота от 20.05.2017 до 30.09.2017, 7 нощувки . . РАННИ ЗАПИСВАНИЯ

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 284.50 EUR

Дати: 20.05.2017, 27.05.2017, 03.06.2017, 10.06.2017, 17.06.2017, 24.06.2017, 01.07.2017, 08.07.2017, 15.07.2017, 22.07.2017, 29.07.2017, 05.08.2017, 12.08.2017, 19.08.2017, 26.08.2017, 02.09.2017, 09.09.2017, 16.09.2017, 23.09.2017, 30.09.2017

ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ (Бодрум, Мармарис и Кушадасъ) Лято 2017 - 7 нощувки, полети от София всяка събота от 20.05 до 01.07 и от 26.08 до 07.10.2017

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 300.50 EUR

Дати: 20.05.2017, 27.05.2017, 03.06.2017, 10.06.2017, 17.06.2017, 24.06.2017, 26.08.2017, 02.09.2017, 09.09.2017, 16.09.2017, 23.09.2017, 30.09.2017

Почивка в ЕГИПЕТ, Пролет 2017 Полети до Хургада на 18.03, 01.04 и 22.04.2017 /8 - дневна програма/ .

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 451.00 EUR

Дати: 18.03.2017, 01.04.2017, 22.04.2017

Почивка в ЕГИПЕТ, Пролет 2017 Полети до Хургада на 18.03, 01.04 и 22.04.2017 /8 - дневна програма/ . . РАННИ ЗАПИСВАНИЯ .

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 465.00 EUR

Дати: 18.03.2017, 01.04.2017, 22.04.2017

ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА ЛЯТО 2017 8-дневна програма от 06.06 до 19.09.2017 с блок места по директни полети на Bulgaria Air . . Промоционални оферти за ранни записвания

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 511.00 EUR

Дати: 06.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 04.07.2017, 11.07.2017, 18.07.2017, 25.07.2017, 01.08.2017, 08.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 29.08.2017, 05.09.2017, 19.09.2017

ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА ЛЯТО 2017 8-дневна програма от 06.06 до 19.09.2017 с блок места по директни полети на Bulgaria Air .

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 531.00 EUR

Дати: 06.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 04.07.2017, 11.07.2017, 18.07.2017, 25.07.2017, 01.08.2017, 08.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 29.08.2017, 05.09.2017, 19.09.2017

ПОЧИВКА В МЕКСИКО - 7 нощувки с полети в периода от 11.11.2016 до 21.04.2017 г..

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 1676.50 EUR

Дати: 27.01.2017, 10.02.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, 17.03.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 07.04.2017, 14.04.2017, 21.04.2017

Остров САНТОРИНИ - Майски празници 2017 - самолетна програма за дати 28.04, 01.05 и 04.05.2017г.

Тръгване от: София
(4 дни, 3 нощувки)
Цена от 271.50 EUR

Дати: 28.04.2017, 01.05.2017, 04.05.2017

о-в КРИТ - Лято 2017 - самолетна програма с полети всеки петък от 18.08 до 29.09

Тръгване от: София
(8 дни, 7 нощувки)
Цена от 274.00 EUR

Дати: 18.08.2017, 25.08.2017, 01.09.2017, 08.09.2017, 15.09.2017, 22.09.2017, 29.09.2017

Powered by webdesign
Информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени. Съгласно чл.80, ал.3 от ЗТ
достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Рейма България ООД или на оторизираните агенти!

Лиценз РКК-01-6154 от 04.07.2008 г.; Задължителна годишна застраховка "Отговорност на туроператора" - застрахователна полица
0800000679/ валидна до 03.07.2017 на ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве"АД
  Рейма България ООД е регистриран администратор на лични данни в
Комисията за Защита на Личните
Данни под 1063835 от 21.11.2008 г.

Адрес: гр.София 1421, ул. Лозенец 4, Тел.: +359 2 434 15 15, Тел./ Факс: +359 2 963 03 23, E-mail: info@reyma.bg